Vi fremstiller broen efter dine egne ønsker!

Vi fremstiller park broer og have broer i en eksklusiv kvalitet med spændvidder op til 9 meter og i bredder efter ønske. Broerne kan fremstilles i sibirisk lærk (dæk i douglas og kryds i fyr).

Vi anvender selvfølgelig udendørs beslag, bolte og skruer af bedste kvalitet. Brovanger, håndløb og balustre er normalt fremstillet i limtræ.

Balustre på bro

Balustre

Balustre boltes fast på vangen. På grund af vangens højde, vil du få en ekstrem stabil baluster.
Alle vore balustre fremstilles i limtræ og er altid i sibirisk lærk

Afstivning

Alle broer afstives med kryds i bunden.

Håndløb

Håndløb skæres normalt ned i balusteren, da dette giver den pæneste finish. Det er bl.a. derfor vi altid bruger limtræsbalustre.

Ramper

Vi kan fremstille små tilkørselsramper til de kunder, der måtte ønske det

Alle broer på 5,5 meter og i længder derunder transporterer vi selv ud til kunden.
Vi kan som regel levere sådanne varer imod et transporttillæg på ca 1000,- kr.
Større enheder sendes med blokvogn og er derfor dyrere i transportomkostninger.

Brostørrelser

4 meter bro

Park bro 4 meter i spændvidde. Her er anvendt den samme kraftige limtræsvange, som vi bruger ved 6 meter broerne. Dette betyder at PI-højden er reduceret en del. Til gengæld er broens styrke større end hvis vi havde anvendt en lavere vange. Tilsvarende er balustrene væsentligt stivere.

Valget er taget bevidst, da broen skulle opstilles på et offentligt område med relativ meget trafik.
Broen er to meter i totalbredde og fremstillet i en kvalitet så en havetraktor ikke er noget problem.

En tilsvarende bro med en spændvidde på 4 meter vil koste omkring 15-22.000,- kr excl moms og excl. transport (afhængig af materialevalg og bredde.)

6 meter bro

Bemærk at PI-højden her er større end på 4 meter broen.
Broen kan fremstilles med en lavere PI-højde, hvis man ønsker det.
Broen er fremstillet i en bredde på 1,2 meter og beregnet til gående. Hvis man planlægger også at køre med havetraktor på broen, anbefaler vi at montere en ekstra trykfordelingsliste under dækket.

En færdigbygget 6 meter bro vil afhængig af materialevalg og bredde koste 20 – 25.000,- kr. (excl. moms og transport)

6 meter balustre bro

6 meter balustrebro i træ

Mindre havebro. Spændvidde cirka 3,6 meter. Fremstillet med balustre opstillet i vifteform.

Materialer: Fyr

Kan selvfølgelig fremstilles på mål. Pris som vist 12000,- kr exclusiv moms og transport.

6 meter monet bro

6 meter monet bro i træ

Der er mange muligheder for at ændre på træ broernes design. Dette foto viser en model som vi har leveret til et museum på Sjælland i forbindelse med en udstilling af maleren Monét.

Spændvidden er på 6 meter.

7,5 meter bro

7,5 meter bro fremstillet i sibirisk lærk.
Bredde 1,5 meter. (Bemærk: Der er to trykfordelingslister under brobrædderne)

Af hensyn til det kosmetiske lader vi altid brobrædderne række ud, så de flugter med ydersiden af balustrene.

En bro i denne længde koster afhængig af bredde 28 – 38.000,- kr (excl. moms og transport).

9 meter bro

Alle broer med over 6 meter spændvidde fremstilles altid i sibirisk lærk. Alle kryds fremstilles i fyr, limtræ. Dækket fremstilles i kraftig dansk douglas.
Du er velkommen til selv at bygge din nye bro. Vi leverer gerne materialer. Det er typisk limtræs buerne og balustrene, vi er billige med. Resten kan du evt. købe i din lokale trælast.

Bredden bestemmer du selv..

Det koster imellem 30 og 40.000,- kr at få fremstillet en bro i denne længde. – Afhængig af dine ønsker til materialer, bredde og tilbehør.

Prisen er excl. moms og transport.

Bemærk: Alle gavlstykker og tværstykker er fremstillet i sibirisk lærk og altid i limtræ. Alle tværstykker monteres med kraftige vinkler og fungerer som støtte for trykfordelings buen, der er af samme dimension som broens håndløb og også altid i limtræ.

Her er broen monteret med en lille rampe.

Al transport af broer over 6 meters længde sker vha en bloktransport.

Dette er relativt kostbart. Du skal forvente en meromkostning på cirka 3000, – kr. (Afhængig af hvor i landet broen skal leveres)